Ελευθεριώτης Δημήτριος
  Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε Αχαΐας                                                        
         Τηλ:6977268643                                               Προς: Εκπαιδευτικούς, Μέλη
                                                                                                Συλλόγων Πρωτ/μιας
                                                                                                   Εκπ/σης N. Αχαΐας
                                                ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
            
            Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Με υπευθυνότητα σας ενημερώνω, ότι οι ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν, για τις προθεσμίες στις δηλώσεις μετάθεσης το μεσημέρι της Πέμπτης (9-4-09) και αποσύρθηκαν το πρωί της Παρασκευής (10-4-09) κατόπιν πιέσεων, από το Δ/ντή Εκπ/σης είναι αυθαίρετες και πέρα από τα συμφωνημένα στη συνεδρία (7-4-09) του Π.Υ.Σ.Π.Ε Αχαΐας. Λόγοι αντικειμενικοί ( μεταβολές, υπεράριθμοι, έλεγχος φακέλων)  ανατρέπουν εκ των πραγμάτων τον προγραμματισμό αυτό, τον οποίο καταδικάζω ως προϊόν αυθαιρεσίας, αφερεγγυότητας, αλλά και προχειρότητας για την αντικειμενική και αξιολογική διαδικασία των μεταθέσεων.
Τι άραγε εξυπηρετεί η συγκεκριμένη ενέργεια;
1.Δεν γνωρίζει άραγε ο κ Δ/ντής, ότι πρώτα κρίνονται- τοποθετούνται οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί;  
             2. Δεν γνωρίζει ο κ Δ/ντής, ότι στη συνέχεια καλούνται οι εκπαιδευτικοί  να υποβάλουν δηλώσεις προτίμησης στα κενά που οφείλουμε εκ του νόμου να ανακοινώσουμε;
             Μήπως η προχειρότητα και η αυθαίρετη απόφαση του Δ/ντή αποβλέπει σε εντολές άνωθεν;
            Δυστυχώς τέτοιες ενέργειες μας επαναφέρουν σε ημέρες του   « κατόπιν ενεργειών μου ».
Ως αιρετός του Π.Υ.Σ.Π.Ε Αχαΐας είμαι υποχρεωμένος να καταγγείλω και να καταδικάσω τέτοιες πρακτικές ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τα Δ.Σ των Συλλόγων Π.Ε Ν. Αχαΐας.  
        
  Υ.Γ Παρακαλούνται οι Δ/ντές και Προϊστάμενοι να αναπαράγουν το ενημερωτικό και να το διaνείμουν στους εκπαιδευτικούς των Σχολείων τους.              
                                                                                     Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
                                                                                           Ελευθεριώτης Δημήτριος